Rozwiązania ratujące życie.

Ratunek Bez Barier to projekt udostępniania wjazdu na osiedla dla Służb Ratunkowych (ratowników, strażaków, policjantów).

Ratownik

Gdzie leży problem?

Wszędzie tam gdzie wjazd ogranicza szlaban lub brama (otwierane pilotem, kartą, telefonem użytkownika) służby tracą dużo czasu. Szybkie udzielenie pomocy staje się niemożliwe. Problem dotyczy ekip ratunkowych (sanitariuszy, strażaków), wszystkich mieszkańców zamkniętych osiedli czy budynków z ograniczonym dostępem (domofon), użytkowników obiektów publicznych (dzieci, personelu szkół czy przedszkoli), terenów rekreacyjnych, pracowników (hal, biurowców, zakładów pracy).

Liczy się każda sekunda.

Ratunek Bez Barier to podniesienie bezpieczeństwa życia i mienia poprzez skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia. Naszą misją jest podjęcie konkretnych działań na rzecz usunięcia przeszkód na jakie trafiają na swojej drodze służby ratunkowe podczas pracy (szlabany, bramy, domofony) oraz pomoc w ułatwianiu współpracy między różnymi podmiotami – służbami ratunkowymi, samorządami, centrami handlowymi, spółdzielniami czy wspólnotami mieszkaniowymi.

Aplikacja mobilna

Dedykowana aplikacja dla służb.

Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie członka ekipy ratunkowej.

Wysoka klasa zabezpieczeń i monitoringu pozwala na szczegółowy nadzór nad użyciem aplikacji.

Zarządzający systemem ma pełną kontrolę nad przyznanymi ekipom ratunkowym uprawnieniami.

Brama garażowa

bramy garażowe

Szlaban

szlabany, zapory

Brama wjazdowa

bramy wjazdowe

Drzwi

drzwi, furtki

Dla wszystkich rodzajów służb.

W zależności od potrzeb, system może obsłużyć różne rodzaje służb, takich jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inspektoraty i inne. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest natychmiastowa reakcja, Ratunek Bez Barier zapewni swobodny wjazd.

Strażak

Uniwersalne rozwiązanie.

Nasze uniwersalne rozwiązanie pozwala sterować dowolnym urządzeniem wyposażonym w automatykę sterującą (silniki, siłowniki, zwory elektromagnetyczne, elektrozaczepy, zamki centralne w pojazdach).

Strażak

Nasze rozwiązanie może być stosowane zarówno w istniejącej jak i nowej infrastrukturze budowlanej.

Istnieje możliwość wdrożenia pilotażowego naszego rozwiązania.

Partnerzy Programu

Ratunek Bez Barier
Treesat.io

Treesat Sp. z o.o.

Wędkarska 38B

10-180 Olsztyn

NIP: PL7393910463

tel.: +48 89 888 10 16

mail: info@treesat.io

facebook.com/Treesatio